SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. Objednávky

Závaznou objednávku pobytu provede Zájemce e-mailem nebo telefonicky. Provozovatel následně potvrdí rezervaci a e-mailem nebo telefonicky vyzve Zájemce k zaplacení zálohy nebo celé částky. Po zaplacení zálohy nebo celé částky je rezervace závazná a provozovatel zašle Zájemci e-mailem nebo poštou poukaz k pobytu. Řádně vyplněný poukaz odevzdá zájemce provozovateli
v den příjezdu.

II. Pobytové podmínky

První den je možné pokoj obsadit od 10:30 do 19:00 hodiny. Poslední den pobytu je nutné pokoj opustit do 10.00 hod.

III. Ceny

Všechny ceny za ubytování a stravu jsou uvedeny na internetových stánkách www.certovykameny.cz, Ceny jsou cenami smluvními dle publikovaného ceníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo navýšit cenu v případě poškození nebo ztráty vybavení pokojů a příslušenství nebo společných prostor o náklady spojené s uvedením do původního stavu. Klient je povinen takovou škodu uhradit nejpozději v den odjezdu.

IV. Platební podmínky

Úhradu objednaného pobytu provádí klient formou 50% zálohy za potvrzený pobyt provozovatelem a to převodem na bankovní účet provozovatele. Záloha je splatná do 7 pracovních dní po zaslání potvrzené objednávky, jestliže pobyt nebude zaplacen v tomto termínu, bude rezervace zrušena a pokoj nabídnut dalším klientům. Doplatek za pobyt uhradí Zájemce nejpozději v den příjezdu v hotovosti. Na platbu v hotovosti za pobyt bude vystaven příjmový doklad.

V. Zrušení objednávky / předčasný odjezd

Při odstoupení od potvrzené objednávky ze strany Zájemce je tento povinen uhradit následující storno poplatky:

  • 30 – 7 dní před nástupem ……………..25 % z ceny pobytu
  • 6 – 0 dní před nástupem ……………….50 % z ceny pobytu
  • při předložení potvrzení od lékaře .…….10 % z ceny pobytu

Při předčasném ukončení ubytování ze strany Klienta se finanční úhrada za pobyt nevrací.

VI. Reklamace

Reklamace a stížnosti sdělí klient ústně provozovateli.

VII. Slevy

Poskytujeme pro školy v přírodě a lyžařské kurzy dle osobní dohody.

VIII. Ostatní ustanovení

Zasláním závazné objednávky Zájemce stvrzuje souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit ceny i smluvní podmínky za ubytování a stravu na chatě Čertovy kameny.