Pro sjezdaře nabízíme 150 m dlouhý vlek přímo u chaty.
Určený je pouze pro ubytované hosty. Svojí délkou a náročností je vlek vhodný pro rodiny s dětmi.
a také pro školní lyžařské výcviky, kterým po dohodě poskytujeme slevy.Cena celodenního jízdného je 100 Kč na osobu.

Pro zdatnější sjezdaře jsou sjezdovky vzdáleny od chaty cca od 1,5 – 15 km s možností večerního lyžování!

Polohou je chata Čertovy kameny určena také běžkařům (je zde vhodný terén i pro méně náročné a zdatné – děti …). Během celé zimy upravujeme na vlastní náklady běžkařskou trať až na Rejvíz.

Běžkařské trasy najdete na:

www.jeseniky.net/index.php